školní rok: 2021/2022 kód: A 12

Soutěž v jazyce španělském

Typ soutěže: předmětové

Soutěž v jazyce španělském (52. ročník) –určena pro žáky středních škol a je realizována ve třech kategoriích a třech postupových kolech (školní, krajské, ústřední). Jednotlivé kategorie reflektují počet let výuky španělského jazyka, kategorie SŠ III je určena pro žáky, kteří mají možnost trvalé komunikace ve španělském jazyce mimo samotnou výuku.
Okresní kola: nekoná se
Krajská kola: březen 2022
Ústřední kolo: duben 2022

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné
nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz,
https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-spanelskem

Logo Pardubického kraje