školní rok: 2021/2022 kód: A 11

Soutěž v jazyce ruském

Typ soutěže: předmětové

Soutěž v jazyce ruském (52. ročník) –určena pro žáky základních a středních škol. Má čtyři kategorie a několik postupových kol (školní, krajské a ústřední). Kategorie pro ZŠ a odp. ročníky víceletých gymnázií je ukončena v krajském kole. Kategorie SŠ I a SŠ II jsou určené žákům středních škol, reflektují jazykovou úroveň jednotlivých ročníků SŠ. Kategorie SŠ III je určena pro žáky SŠ, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku.
Okresní kola: nekoná se
Krajská kola: březen 2022
Ústřední kolo: duben 2022

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné
nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420603860963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz,
https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-ruskem

Logo Pardubického kraje