školní rok: 2021/2022 kód: A 10

Soutěž v jazyce německém

Typ soutěže: předmětové

Soutěž v jazyce německém (52. ročník) – určena pro žaky základních a středních škol. Soutěž v jazyce německém je organizována v pěti soutěžních kategoriích, z nichž čtyři kategorie jsou určené pro žáky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (IA, IB, IIA, IIB) a jedna je určena pro věkovou kategorii středních škol (IIIA). Kategorie I.A a I. B jsou ukončeny v krajském kole.
Okresní kola: únor 2022
Krajská kola: březen 2022
Ústřední kolo: duben/květen 2022

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné
nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz,
http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-nemeckem

Logo Pardubického kraje