školní rok: 2021/2022 kód: A 9

Soutěž v jazyce latinském

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Soutěž v jazyce latinském (52. ročník) – určena pro žáky středních škol, probíhá ve dvou kategoriích a tří postupových kolech ( školní, zemské, ústřední). Jazykové kategorie reflektují počet let výuky latinského jazyka.
Okresní kola: nekoná se
Krajská kola: duben/květen 2022
Ústřední kolo: červen 2022

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné
nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz,
https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-latinskem

Logo Pardubického kraje