Typ soutěže: předmětové

Soutěž v jazyce anglickém (52. ročník) – je určena pro žáky základních a středních škol. Má šest kategorií a několik postupových kol (školní, okresní, krajské a ústřední). Nižší soutěžní kategorie ( I.A, B) jsou ukončeny v krajském kole. Kategorie II.A, II.B , III.A a III. C mají školní, okresní, krajské a ústřední kolo. Do ústředního kola postupuje nejlepší žák z krajského kola. Soutěžní úlohy mají dvě části písemnou (porozumění slyšenému textu) a ústní - konverzace s porotou na dané téma.
Okresní kola: únor 2022
Krajská kola: březen 2022
Ústřední kolo: květen/červen 2022

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné
nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz,
http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-anglickem

Logo Pardubického kraje