školní rok: 2021/2022 kód: B 7

Přírodovědný klokan

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Přírodovědný klokan (16. ročník) – Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8. a 9. třída ZŠ a
odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a Junior (I. a II. ročník SŠ a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24.
Okresní kola: 13. 10. 2021
Krajská kola: 13. 10. 2021
Ústřední kolo: 13. 10. 2021

Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Hátle, Ph.D., Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, tel. +420724315456, e-
mail: jiri.hatle@upol.cz, http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan

Logo Pardubického kraje