školní rok: 2021/2022 kód:

Matematická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Matematická olympiáda (71. ročník) – Matematická olympiáda je nejstarší předmětová soutěž na
středních školách. Z vítězů ústředních kol se každoročně vybírají účastníci pro dnes již celosvětové
soutěže Mezinárodní matematickou olympiádu a Mezinárodní olympiádu v informatice a pro další
mezinárodní soutěže.
Okresní kola: 26.1., 12.4.2022 (dle kategorie)
Krajská kola: 11.1., 18.1., 29.3., 5.4.2022 (dle kategorie)
Ústřední kolo: 20. - 25.3.2022

Kontaktní adresa: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D., Jednota českých matematiků a fyziků, Žitná
609/25, 110 00 Praha 1, tel. 776239437, e-mail: tomas.barta@mff.cuni.cz,
www.matematickaolympiada.cz

Logo Pardubického kraje