školní rok: 2021/2022 kód:

Chemická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Chemická olympiáda 2022 (58. ročník) – Chemická olympiáda (ChO) je předmětová soutěž
s dlouholetou tradicí, která je určena žákům základních a středních škol a vychází z obsahu vzdělávacího
oboru chemie v rámcových vzdělávacích programech..
Okresní kola: březen 2022
Krajská kola: prosinec 2021 - duben 2022
Ústřední kolo: leden 2022  

Termíny konání školních kol chemické olympiády:

Kategorie A - 4.11.2021

Kategorie B - 28.3.2021

Kategorie C - 11.-15.3.

Kategorie D - 11.-15.2.2021.

Kategorie E - 4.11.2021

Zápis výsledků školních kol:

Kat. A – do 11.11.2021

Kat. B – do 4.4.2022

Kat. C – do 22.3.2022

Kat. D – do 17.2.2022

Kat. E – do 9.11.2021


Kontaktní adresa: RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D., VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, tel.
734515589, e-mail: holzhaup@vscht.cz, https://www.chemicka-olympiada.cz/

Logo Pardubického kraje