školní rok: 2021/2022 kód: A 19

Geologická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Geologická olympiáda (7. ročník) – Geologická olympiáda je soutěž jednotlivců z geologických
disciplín. Je určena pro žáky základních a středních škol.
Okresní kola: leden 2022
Krajská kola: duben 2022
Ústřední kolo: květen 2022

Kontaktní adresa: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr., Masarykova univerzita, Přírodovědecká
fakulta, Ústav geologických věd, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, tel. +420 721 280 420, e-mail:
melda@sci.muni.cz, https://www.geologicka-olympiada.cz/

SOUTĚŽ SE V SYSTÉMU NEEVIDUJE

Logo Pardubického kraje