školní rok: 2021/2022 kód:

Fyzikální olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Fyzikální olympiáda (63. ročník) – Účastníci soutěží v řešení teoretických i experimentálních
úloh. V současnosti je organizována ve 4 středoškolských kategoriích a ve 3 kategoriích pro základní
školy.
Okresní kola: 23. 3. 2022 (kategorie EF), 11. 4. - 31. 5. (kategorie G - Archimediáda)
Krajská kola: 19. 1. 2022 (kategorie A), 19. 4 2022 (kategorie B-D), 21. 4. (kategorie E)
Ústřední kolo: 7. - 10. 2 2022

Kontaktní adresa: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové,
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 734420623, e-mail: jan.kriz@uhk.cz,
http://fyzikalniolympiada.cz/

Logo Pardubického kraje