školní rok: 2021/2022 kód: A 15

Biologická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Biologická olympiáda (56. ročník) je předmětová soutěž ve znalostech z
přírodopisu a z biologie určena žakům základních a středních škol.
Okresní kola: kategorie C 13.4.2022; kategorie D 7.4.2022
Krajská kola: kategorie A 24.3.2022; kategorie B 5.4.2022; kategorie C 12.5.2022; kategorie D
19.5.2022
Ústřední kolo: kategorie A 25.4.2022 - 29.4.2022


Kontaktní adresa: doc. PaedDr. Jan Farkač, Česká zemědělská univerzita v Praze, Sekretariát
Biologické olympiády, Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol, tel. 723 104 808; 725 483 557, e-mail:
sekretariatbio@rektorat.czu.cz, www.biologickaolympiada.cz

Logo Pardubického kraje