školní rok: 2021/2022 kód: A 1

Astronomická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Astronomická olympiáda (19. ročník) je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, která je určena pro žáky základních a středních škol.
Okresní kola: 1. 10. – 23. 12. 2021.
Krajská kola: kategorie AB: domácí část 15. 11. 2021 - 19. 1. 2022; prezenční část 19. 1. 2022;
kategorie CD, EF a GH: domácí část 3. 1. - 23. 3. 2022; prezenční část 23. 3. 2022
Ústřední kolo: kategorie AB 23. - 25. 3. 2022; kategorie CD 11. - 13. 5. 2022; kategorie EF a GH 27.
5. 2022


Kontaktní adresa: Dr.-Ing. Jan Kožuško, Česká astronomická společnost, Fričova 298, 251 65,
Ondřejov, tel. 776 200 522, e-mail: kozusko@astro.cz, https://olympiada.astro.cz/

SOUTĚŽ SE V SYSTÉMU NEEVIDUJE

Logo Pardubického kraje