školní rok: 2020/2021 kód: A 15

Biologická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 15) Biologická olympiáda (54. ročník) – soutěž pro žáky ZŠ a studenty SŠ z předmětu
přírodopis a biologie
kategorie A, B - Š ( 19.2.2021); kategorie C, D - Š (5.2.2021);
kategorie C - O ( 15.4.2021); kategorie D - O ( 7.4.2021); kategorie A - K ( 26.3.2021); kategorie
B - K ( 9.4.2021); kategorie C - K (13.5.2021); kategorie D - K (21.5.2021); kategorie
(26.4. – 30.4.2021, UP Olomouc)
Kontaktní adresa: doc. PaedDr. Jan Farkač, Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol, tel. 725 483 557, e-mail:
sekretariatbio@rektorat.czu.cz, www.biologickaolympiada.cz

Aktuální informace sledujte na: www.biologickaolympiada.cz  

Logo Pardubického kraje