školní rok: 2020/2021 kód: A 4

Fyzikální olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 4) Fyzikální olympiáda (62. ročník) – soutěž v řešení teoretických i experimentálních
fyzikálních úloh pro žáky SŠ (4 kategorie) a ZŠ (3 kategorie)


A (4. ročník SŠ) D (do 8. 1. 2021), K (20. 1. 2021), Ú (9. - 12. 3. 2021);

B (3. ročník SŠ) D (do 6. 4. 2021), K (20. 4. 2021);


C (2. ročník SŠ) D (do 6. 4. 2021), K (20. 4. 2021);


D (1. ročník SŠ) D (do 6. 4. 2021), K (20. 4. 2021);


E (9. ročník ZŠ) D (do 26. 2. 2021), O (18. 3. 2021), K (22. 4. 2021);


F (8. ročník ZŠ) D (do 26. 2. 2021), O (18. 3. 2021);


G (7. ročník ZŠ), D (1. 2. - 31. 3. 2021), O (12. 4. - 28. 5. 2021);


Kontaktní adresa: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Jednota českých matematiků a fyziků,
Rokytanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 734 420 623, e-mail: fo@uhk.cz,
http://fyzikalniolympiada.cz/

 

Logo Pardubického kraje