školní rok: 2019/2020 kód: B 42

Evropa ve škole

Typ soutěže: umělecké

B 42) Evropa ve škole (29. ročník) – výtvarná a literární soutěž ve 4 věkových kategoriích

4 kategorie dle věku MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ, SVČ - Š (do 14. 2. 2020), K (do 31. 3. 2020),    Ú (5-6/2020)

Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 775 878 691, e-mail: steflova@nidv.cz, www.talentovani.cz

 

 

VÝTVARNÍCI (VV)

1. kategorie: 4 – 8 let
2. kategorie: 9 – 12 let
3. kategorie: 13 – 16 let
4. kategorie: 17 – 21 let

LITERÁTI (L)

1. kategorie: 6 – 11 let (do 5. ročníku)
2. kategorie: 12 – 14 let (6. – 8. ročník ZŠ +
příslušné ročníky víceletých gymnázií)
3. kategorie: 15 – 17 let (9. roč. ZŠ + příslušné
ročníky víceletých gymnázií + 1.a 2. ročník SŠ
4. kategorie: 18 – 21 let (3. a 4. ročník SŠ)

Logo Pardubického kraje