školní rok: 2019/2020 kód: A 25

Soutěžní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ

kategorie:

Typ soutěže: umělecké

A 25) Soutěžní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ (14. ročník) – přehlídka výtvarného oboru ZUŠ

4 kategorie, disciplíny: a) jednotlivé plošné práce, prostorové práce, cyklus max. 6 ks jednotlivých prací na společné téma; b) řady výtvarných prací a výtvarné projekty; c) výsledky přípravy na vyšší umělecké školy (portfolio, jednotlivosti, kolekce); d) fotografická tvorba žáků; e) multimediální tvorba žáků; f)  výtvarné akce;  K (do 15. 5. 2020),  Ú (9. - 11. 10. 2020)

Kontaktní adresa: PaedDr. Zuzana Hrubošová, Základní umělecká škola Miloslava Stibora, Pionýrská 4, 779 00 Olomouc, tel. 774 480 656, e-mail: info@zusmsol.cz, www.zusmsol.cz,  https://ocidokoran.blogspot.com/

 

Logo Pardubického kraje