školní rok: 2019/2020 kód: A 21

Soutěžní přehlídka jazzových souborů a ostatních orchestrů

kategorie:

Typ soutěže: umělecké

A 21) Soutěžní přehlídka jazzových souborů a ostatních orchestrů (52. ročník) – jazzové soubory hrající jazz, swing a latin (včetně improvizací) a jeho další vývojové etapy.Ostatní orchestry jsou kategorie tzv. otevřená

kategorie - podle počtu členů a věku, Ú (5. - 6. 6. 2020  Litvínov)

Kontaktní adresa: Bc. Jaroslav Sochor, Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, 436 01 Litvínov, tel. 602 832 151, e-mail: reditel@zuslitvinov.cz, http://zuslitvinov.cz

Logo Pardubického kraje