školní rok: 2019/2020 kód: A 17

Středoškolská odborná činnost

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 17) Středoškolská odborná činnost (42. ročník) – badatelská soutěž v 18 soutěžních oborech pro žáky SŠ

18 soutěžních kategorií, SŠ - Š (2-3/2020, O (3-4/2020) K (4-5/2020), Ú (6/2020, Most)

Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie obory - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 18 a mezinárodní soutěže navazující na SOČ; bodová skupina 1;  obory - 13, 14, 15, 16 a 17; bodová skupina 2).

Kontaktní adresa: Ing. Miroslava Fatková, Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 733 125 984, e-mail: fatkova@nidv.cz, www.soc.cz

PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ VYUŽÍVEJTE REGISTRAČNÍ SYSTÉM SOČ, KTERÝ JE PŘÍSTUPNÝ NA  www.soc.cz 

Dohled nad žáky před a po době vlastního průběhu soutěže či přehlídky zajišťuje vysílající škola, popř. zákonný zástupce. Pedagogický pracovník pověřený dohledem nad žáky odpovídá za kázeň a bezpečnost soutěžících po dobu jejich účasti na soutěži, vyjma doby přímého plnění soutěžních úkolů, kdy dohled přebírá organizátor soutěže či přehlídky.

 

Logo Pardubického kraje