školní rok: 2019/2020 kód: A 17

Středoškolská odborná činnost

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 17) Středoškolská odborná činnost (42. ročník) – badatelská soutěž v 18 soutěžních oborech pro žáky SŠ

18 soutěžních kategorií, SŠ - Š (2-3/2020, O (3-4/2020) K (4-5/2020), Ú (6/2020, Most)

Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie obory - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 18 a mezinárodní soutěže navazující na SOČ; bodová skupina 1;  obory - 13, 14, 15, 16 a 17; bodová skupina 2).

Kontaktní adresa: Ing. Miroslava Fatková, Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 733 125 984, e-mail: fatkova@nidv.cz, www.soc.cz

PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ VYUŽÍVEJTE REGISTRAČNÍ SYSTÉM SOČ, KTERÝ JE PŘÍSTUPNÝ NA  www.soc.cz 

Dohled nad žáky před a po době vlastního průběhu soutěže či přehlídky zajišťuje vysílající škola, popř. zákonný zástupce. Pedagogický pracovník pověřený dohledem nad žáky odpovídá za kázeň a bezpečnost soutěžících po dobu jejich účasti na soutěži, vyjma doby přímého plnění soutěžních úkolů, kdy dohled přebírá organizátor soutěže či přehlídky.

Vyúčtování jízdních nákladů zasílejte do 15 dnů od konání soutěže na adresu organizátora.

Logo Pardubického kraje