školní rok: 2019/2020 kód: A 5

Fyzikální olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Upozorňujeme všechny soutěžící na zásadní změnu termínu konání Fyzikálních olympiád u některých kategorií

A 5) Fyzikální olympiáda (61. ročník) – soutěž v řešení teoretických i experimentálních fyzikálních úloh pro žáky SŠ (4 kategorie) a ZŠ (3 kategorie)

A (4. ročník SŠ) D (do 10. 1. 2020), K (22. 1. 2020), Ú (25. - 28. 2. 2020);

B (3. ročník SŠ) D (do 8. 4. 2020), K (21. 4. 2020);

C (2. ročník SŠ) D (do 8. 4. 2020), K (21. 4. 2020);

D (1. ročník SŠ) D (do 8. 4. 2020), K (21. 4. 2020);

E (9. ročník ZŠ) D (do 10. 1. 2020), O (24. 1. 2020), K (24. 3. 2020);

F (8. ročník ZŠ) D (do 10. 1. 2020), O (24. 1. 2020);

G (7. ročník ZŠ), D (4. 2. - 30. 3. 2020), O (15. 4. - 29. 5. 2020);

Zařazeno do programu Excelence  kategorie ZŠ (kategorie E), bodová skupina 1. Zařazeno do programu Excelence  kategorie SŠ (kategorie A, B, C, D, mezinárodní), bodová skupina 1.

Kontaktní adresa: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Jednota českých matematiků a fyziků, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 734 420 623, e-mail: jan.kriz@uhk.cz, http://fyzikalniolympiada.cz/

 

Logo Pardubického kraje