školní rok: 2019/2020 kód: A 4

Dějepisná olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 4) Dějepisná olympiáda (49. ročník) – soutěž pro žáky ZŠ a SŠ

ZŠ, SŠ - Š (11/2019), O (1/2020), K (3/2020), Ú (5/2020)

Zařazeno do programu Excelence ZŠ; bodová skupina 2.

V návaznosti na opatření přijatá v souvislosti se šířením koronaviru  je zrušeno konání  krajských a ústředních  kol !!!

Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, http://vtp.talentovani.cz/dejepisna-olympiada

 

Logo Pardubického kraje