školní rok: 2019/2020 kód: A 14

Soutěž v jazyce německém

Typ soutěže: předmětové

A 14) Soutěž v jazyce německém (51. ročník) – soutěž v německém jazyce určená pro žáky ZŠ a SŠ

ZŠ I. A, G I.B - Š (1/2020), O (2/2020); ZŠ II. A, VG II. B, SŠ III. A - Š (1/2020), O (2/2020), K (3/2020), Ú (4/2020, Praha)

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie II. A, II. B); bodová skupina 3.  Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie III. A); bodová skupina 2.

V návaznosti na opatření přijatá v souvislosti se šířením koronaviru  je zrušeno konání  ústředních  kol !!!

Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, www.talentovani.cz

 

žádné z kategorií se NEMŮŽE účastnit žák, který

a) pobýval během 2.st. ZŠ a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než 6 měsíců nepřetržitě

b) v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném jazyce - například navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce; 

Logo Pardubického kraje