školní rok: 2018/2019 kód: A 23

Soutěž žáků ZUŠ ve hře na akordeon

kategorie:

Typ soutěže: umělecké

A 23) Soutěž žáků ZUŠ ve hře na akordeon (52. ročník) – soutěž ve hře na akordeon

kategorie - 0. - X. akordeon; I.- IV. komorní hra

Kontaktní adresa: Iva Vainarová, Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33, 318 00 Plzeň, tel. 377 380 468, 775 989 822, e-mail: reditelka@zustb.cz, www.soutezezus.cz

Logo Pardubického kraje