Typ soutěže: předmětové

B 21) Soutěž v programování (33. ročník) – znalostní soutěž v programování a v používání softwaru žáků ZŠ a SŠ

programovací jazyky žáci - žáci ZŠ a žáci odpovídajících ročníků VG;

programovací jazyky mládež  - žáci SŠ do 19 let;

programování webu - žáci SŠ do 19 let a žáci ZŠ;

programování mikrořadičů –  žáci ZŠ a SŠ; O (3/2019), K (4/2019), Ú (6/2019)

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kat. programovací jazyky žáci), bodovaná skupina 4

Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie - programovací jazyky mládež, programování webu), bodovaná skupina 1

Kontaktní adresa: Ing.Jana Ševcová, NIDV, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 214, 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, http://www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-programovani

Logo Pardubického kraje