školní rok: 2018/2019 kód: B 28

Dětská scéna 2019 - přehlídka recitátorů

kategorie:

Typ soutěže: umělecké

B 28) Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna (48. ročník) – přehlídka a dílna dětských sólových recitátorů

4 věkové kategorie podle ročníku školy; ZŠ, G, ZUŠ, SVČ; Š (do 17. 2. 2019), O (18. 2. - 31. 3. 2019), K (1. 4. - 1. 5. 2019), Ú (6/2019, Svitavy)

Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Fügnerovo nám. 1866/5,120 21 Praha 2, tel. 221 507 969, 778 702 490, e-mail: hulak@nipos.cz, www.artama.cz

Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ nebo odpovídající ročník vícelet.gymnázia:                                                                                                                                      

1. věková kategorie – žáci 2. – 3. ročníků základních škol (končí na úrovni kraje, nepostupuje výš),
2. věková kategorie – žáci 4. – 5. ročníků základních škol,
3. věková kategorie – žáci 6. – 7. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií,
4. věková kategorie – žáci 8. – 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií.

0. kategorie - žáci 1. ročníků základních škol (není postupová)

PRO KATEGORIE 0, 1, 2 UVÁDĚJTE JEDEN SOUTĚŽNÍ TEXT, PRO ZBYLÉ KATEGORIE NUTNÉ ZADAT TEXTY DVA!!! BEZ VYPLNĚNÍ POVINNÝCH ÚDAJŮ NEBUDE ŽÁK/ŽÁCI ZAŘAZEN/NI MEZI SOUTĚŽÍCÍ. 

Logo Pardubického kraje