školní rok: 2018/2019 kód: A 19

Zeměpisná olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 19) Zeměpisná olympiáda (21. ročník) – soutěž ze zeměpisu - geografie pro žáky základních a středních škol

Š (kategorie A, B, C, D): do 31. 1. 2019, O (kategorie A, B, C, D): 20. 2. 2019, K (kategorie A, B, C, D): 20. 3. 2019, ústřední kolo kategorie C, D (25. -  26. 4. 2019), mezinárodní kola: 7 - 8/ 2019

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie C), bodovaná skupina 2

Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie D, mezinárodní), bodovaná skupina 2

Kontaktní adresa: RNDr. Jakub Jelen, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha, tel. 728 368 944,  e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz, www.zemepisnaolympiada.cz

Logo Pardubického kraje