školní rok: 2018/2019 kód: B 19

Přírodovědný klokan

kategorie:

Hlavní koordinátor: Mgr. Marie Hladíková
Typ soutěže: předmětové

B 19) Přírodovědný klokan (13. ročník) – přírodovědná soutěž pro žáky ZŠ a SŠ

Kadet (8. a 9. roč. ZŠ a odpovídající VG), Junior (I. a II. roč. SŠ), Š, O, K, Ú (10. 10. 2018)

Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Hátle, Ph.D., Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, tel. 585 634 676, 724 315 456,

e-mail: jiri.hatle@upol.cz, http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/

 

Logo Pardubického kraje