školní rok: 2017/2018 kód: A17

Dětská scéna 2018 - přehlídka recitátorů

kategorie:

Typ soutěže: umělecké
Typ soutěže: umělecké

Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ nebo odpovídající ročník vícelet.gymnázia:                                                                                                                                      

1. věková kategorie – žáci 2. – 3. ročníků základních škol (končí na úrovni kraje, nepostupuje výš),
2. věková kategorie – žáci 4. – 5. ročníků základních škol,
3. věková kategorie – žáci 6. – 7. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií,
4. věková kategorie – žáci 8. – 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií.

0. kategorie - žáci 1. ročníků základních škol (není postupová)

PRO KATEGORIE 0, 1, 2 UVÁDĚJTE JEDEN SOUTĚŽNÍ TEXT, PRO ZBYLÉ KATEGORIE NUTNÉ ZADAT TEXTY DVA!!! BEZ VYPLNĚNÍ POVINNÝCH ÚDAJŮ NEBUDE ŽÁK/ŽÁCI ZAŘAZEN/NI MEZI SOUTĚŽÍCÍ. 

Logo Pardubického kraje