školní rok: 2017/2018 kód: A3

Chemická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 3) Chemická olympiáda (54. ročník) – 5 kategorií dle zaměření a ročníku školy

SŠ A – Š (15. 11. 2017), K (8. 12. 2017), Ú (29. 1. – 1. 2. 2018)

B – Š (10. 4. 2018), K (10. 5. 2018)

C – Š (22. 3. 2018), K (12. 4. 2018)

ZŠ D – Š (5. – 13. 2. 2018), O (2. – 6. 3. 2018), K (21. 3. 2018)

SŠ s odb. zaměř. E – Š (8. 11. 2017), K (29. 11. 2017), Ú (29. 1. – 1. 2. 2018)

Kontaktní adresa: RNDr. Petr Holzhauser. PhD., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, tel. 724 515 589, e-mail: holzhaup@vscht.cz, www.chemicka-olympiada.cz , www.vscht.cz

Logo Pardubického kraje