školní rok: 2017/2018 kód: A3

Chemická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 3) Chemická olympiáda (54. ročník) – 5 kategorií dle zaměření a ročníku školy

SŠ A – Š (8. 11. 2017), K (8. 12. 2017), Ú (29. 1. – 1. 2. 2018)

B – Š (10. 4. 2018), K (10. 5. 2018)

C – Š (22. 3. 2018), K (12. 4. 2018)

ZŠ D – Š (5. – 13. 2. 2018), O (2. – 6. 3. 2018), K (21. 3. 2018)

SŠ s odb. zaměř. E – Š (8. 11. 2017), K (29. 11. 2017), Ú (29. 1. – 1. 2. 2018)

Kontaktní adresa: RNDr. Petr Holzhauser. PhD., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, tel. 724 515 589, e-mail: holzhaup@vscht.cz, www.chemicka-olympiada.cz , www.vscht.cz

Povinné přihlašování žáků k řešení úloh Chemické olympiády na portále VŠCHT https://olympiada.vscht.cz/ bylo prodlouženo. Termín závisí na kategorii a je nastaven vždy těsně před datum konání Testu školního kola:

Termíny pro přihlašování:  kat. A - do 5. 11. 2017,  kat. B - do 8. 4. 2018,  kat. C - do 18. 3. 2018,  kat. D - do 4. 2. 2018

Po skončení školního kola prosím doplnit jednotlivé výsledky školního kola u zúčastněných studentů.

 

AKTUALIZOVANÉ TERMÍNY KONÁNÍ KRAJSKÝCH KOL:

KK CHO kat. D  24.3.2018

KK CHO kat. C  14.4.2018

KK CHO kat. B  12.5.2018

Logo Pardubického kraje