školní rok: 2017/2018 kód: A2

Fyzikální olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 2) Fyzikální olympiáda (59. ročník) – 4 kategorie dle ročníku střední školy a další 3 kategorie pro soutěžící základní školy.

Soutěž začíná jednotně v kategoriích A až F 11. 9. 2017, v kategorii G 1. 2. 2018.

SŠ A – D (do 10. 1. 2018), K (24. 1. 2018), Ú (27. 2. – 2. 3. 2018)

SŠ B, C, D – D (3. 4. 2018), K (25. 4. 2018)

ZŠ E – D (7. 3. 2018), O (4. 4. 2018), K (27. 4. 2018)

ZŠ F – D (7. 3. 2017), O (4. 4. 2018)

ZŠ G – Š (do 4. 5. 2017), O (14. 5. – 25. 5. 2018)

Kontaktní adresa: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta,

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 493 331 762, mob. 734 420 623, e-mail: jan.kriz@uhk.cz, www.fyzikalniolympiada.cz , www.jcmf.cz

Logo Pardubického kraje