školní rok: 2017/2018 kód: A5

Soutěž v jazyce ruském

Typ soutěže: předmětové

A 5) Soutěže v cizích jazycích (49. ročník) – šest jazyků (němčina – N, angličtina – A, francouzština – F, ruština – R, španělština – Š, latina – L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev (s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy ve 2 – 7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy

Ruský jazyk: ZŠ a VG - Š (2/2018), K (3/2018)

                      SŠ  I, II, III – Š (2/2018), K (do 25. 3. 2018), Ú (4/2018, Praha)

www.talentovani.cz

Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, (N), tel. 222 122 211, mob. 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, Mgr. Barbora Šteflová (F, Š, L), tel. 222 122 215; e-mail:steflova@nidv.cz, Ing. Jana Ševcová (A, R), tel. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz  NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, www.nidv.cz, www.talentovani.cz

Logo Pardubického kraje