Typ soutěže: ostatní

A 23) Soutěž v programování (31. ročník) – 4 kategorie

programovací jazyky žáci – ZŠ a odpovídající ročníky VG – O (3/2017), K (20. ‑ 22. 4. 2017), Ú (6/2017)

programovací jazyky mládež – pro žáky SŠ – O (3/2017), K (20. ‑ 22. 4. 2017), Ú (6/2017)

programování mikrořadičů – ZŠ a odpovídající ročníky VG, SŠ – O (3/2017), K (20. ‑ 22. 4. 2017), Ú (6/2017)

aplikovaný SW - tvorba webových stránek – pro žáky SŠ – O (3/2017), K (20. ‑ 22. 4. 2017), Ú (6/2017)

www.nidv.cz

ZŠ Programovací jazyky – okresní kolo organizuje za okresy – Svitavy, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí DDM Alfa Pardubice v Pardubicích na SPŠE a VOŠ.

„Kategorie Aplikační software pro ZŠ není v letošním roce zahrnuta do Soutěže programování MŠMT, není tudíž organizována DDM ALFA Pardubice, odloučené pracoviště DELTA a její výsledky se nezahrnují do Excelence. SPŠE a VOŠ Pardubice nahrazuje tuto soutěž vlastní soutěží PRO-WAS - informace na soutez.spse.cz/PRO-WAS“.

SŠ obě kategorie – okresní kolo probíhá pouze v okrese Pardubice, do krajského kola se mohou přihlásit i žáci středních škol okresu, kde okresní kolo neproběhlo (Svitavy, Ústí nad Orlicí, Chrudim).

Limit účastníků ze ZŠ je 5 žáků ze školy na kategorii, u středních škol zatím bez omezení. V případě velkého počtu přihlášených žáků může organizátor přijmout do okresního kola omezený počet soutěžících jak v kategoriích ZŠ, tak SŠ. Žáky přihlašujte v pořadí dle jejich znalostí tak, aby prioritně byli do soutěže přizváni žáci zapsaní na prvních místech

Všechny kategorie mohou mít vlastní notebook, přístup k internetu v okresním kole nebude.

Účastníci po skončení časového limitu zůstávají k dispozici hodnotitelům pro případné vysvětlení dokončených úloh. Postupuje se od účastníků s nejvzdálenějším bydlištěm, abychom umožnili včasný odjezd.

Vyhodnocení bude k dispozici nejpozději do týdne po skončení okresního kola. Ceny a diplomy budou předány osobně nebo zaslány poštou. Nominovaní do krajského kola budou uvedeni na stránkách soutěží http://souteze.ccvpardubice.cz.

Logo Pardubického kraje