školní rok: 2019/2020 kód: A 15

Soutěž v jazyce ruském

Pardubický kraj

Stav: uzavřeno
Úroveň: krajské
Organizační garant kola: Šotolová Eva
Odborný garant kola: PaedDr. Jana Malinová
Místo konání: Gymnázium K.V.Raise a SOU, Hlinsko, Adámkova 55
Termín přihlášek: 05.03.2020
Termín konání: 10.03.2020
Prezence: 8.30 - 9.00 hod.

Dohled nad žáky před a po době vlastního průběhu soutěže či přehlídky zajišťuje vysílající škola, popř. zákonný zástupce. Pedagogický pracovník pověřený dohledem nad žáky odpovídá za kázeň a bezpečnost soutěžících po dobu jejich účasti na soutěži, vyjma doby přímého plnění soutěžních úkolů, kdy dohled přebírá organizátor soutěže či přehlídky.

Soutěžící

Jméno
1. Víšek David
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291
2. Švábová Daniela
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
3. Bartoňová Iva
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové
4. Pintová Aneta
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55
5. Sudek Filip
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
6. Nekvindová Adéla
Gymnázium Lanškroun
7. Hanzlová Sabina
Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
8. Polcrová Veronika
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
9. Stránská Ivana
Gymnázium Vysoké Mýto
Logo Pardubického kraje