školní rok: 2019/2020 kód: A 15

Soutěž v jazyce ruském

kategorie: SŠ III

kategorie SŠ III - je určena žákům ročníků všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 10.03.2020 05.03.2020 Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko, Adámkova 55
Logo Pardubického kraje