kategorie: Programování mikrořadičů

určená pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně

Tato kategorie v Pardubickém kraji NEPROBÍHÁ

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Pardubický kraj
Logo Pardubického kraje