kategorie: Programování mikrořadičů

určená pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Pardubický kraj
Logo Pardubického kraje