školní rok: 2019/2020 kód: A 13

Soutěž v jazyce latinském

kategorie:

kategorie: B

určená žákům všech typů středních škol s výukou latinského jazyka, kteří absolvovali více než 2 roky studia latiny

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj - zemské kolo
Logo Pardubického kraje