kategorie: Psaní na klávesnici

V návaznosti na opatření přijatá v souvislosti se šířením koronaviru a uzavřením škol všech stupňů, jsou zrušena  krajská kola a kolo republikové MR v grafických předmětech !!!

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Pardubice
Logo Pardubického kraje