školní rok: 2018/2019 kód: A 1

Astronomická olympiáda

kategorie:

kategorie: AB

Krajské kolo probíhá korespondenční formou. Vyučující pošle práce krajského kola v kategorii AB na adresu: Mgr. Lenka Soumarová, Štefánikova hvězdárna, Strahovská 205, 118 00 Praha 1. Bližší informace na webu Astronomické olympiády: http://olympiada.astro.cz/201516_krajske.html

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj
Logo Pardubického kraje