kategorie: Programování žáci

určená pro žáky ZŠ a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj
Logo Pardubického kraje