školní rok: 2023/2024 kód:

Soutěž v jazyce ruském

kategorie:

kategorie: SŠ+

je určena žákům 1. až 3. ročníků středních škol, 5. až 7. ročníků osmiletých gymnázií, 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií, kde je výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném jazyce + žáci z kategorie SŠ:


- žák pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti, nicméně
dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně je v kontaktu s prarodiči či jinými
příbuznými (rodilými mluvčími);
- jejichž rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci s
potomkem místo svého rodného jazyka
- kteří pobývali v daném jazykovém prostředí déle než 6 měsíců nepřetržitě

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 20.03.2024 04.03.2024 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Logo Pardubického kraje