školní rok: 2023/2024 kód:

Soutěž v jazyce francouzském

kategorie: SŠ

je určena žákům 1. až 3. ročníků středních škol, 5. až 7. ročníků osmiletých gymnázií, 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií, kde není výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném cizím jazyce

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 21.03.2024 01.03.2024 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice
Logo Pardubického kraje