školní rok: 2022/2023 kód:

Soutěž v jazyce německém

kategorie: VG II. B

kategorie VG II. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě ZŠ; probíhá ve školním, nepovinně v okresním kole (o jeho organizování rozhoduje kraj podle počtu účastníků; pokud kraj okresní kolo neorganizuje, postupují žáci ze školních kol v souladu s postupovým klíčem přímo do kola krajského), krajském a ústředním kole

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 03.04.2023 27.03.2023 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Logo Pardubického kraje