kategorie: SOŠ III.C

kategorie SOŠ III. C – je určena žákům 1. až 3. ročníků středních odborných škol; probíhá ve školním, okresním (o jeho organizování rozhoduje kraj podle počtu účastníků; pokud kraj okresní kolo neorganizuje, postupují žáci ze školních kol v souladu s postupovým klíčem přímo do kola krajského) krajském, a ústředním kole

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 20.04.2023 06.04.2023 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Chrudim 16.03.2023 09.03.2023 Gymnázium Josefa Ressla Chrudim,Olbrachtova 291,537 01 Chrudim
Pardubice 21.03.2023 15.03.2023 Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
Svitavy 29.03.2023 22.03.2023 Gymnázium A. K. Vitáka 452, Jevíčko
Ústí nad Orlicí Tato kategorie se v tomto okrese nekoná
Logo Pardubického kraje