školní rok: 2022/2023 kód:

Chemická olympiáda

kategorie:

kategorie: A

určena pro žáky 3. a 4. ročníků středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

 

Již tradiční přípravné semináře před krajskými koly kat. A se budou konat ve dnech 10. 11. (VUT Brno) a 11. 11. (VŠCHT Praha). Na semináře bude třeba se registrovat. Seminář dne 11. 11. v Praze bude rovněž streamován a bude zveřejněn i záznam pro pozdější zhlédnutí. Další informace již brzy na stránkách.

 

Upozorňujeme na chybu v zadání školního kola ChO kat. A:

Organická chemie – Úloha 4, úvodní text k úloze:

Alkyny a azidy mohou v reakci nazývané „azidový klik“ poskytovat 1,4-disubstituované triazoly. (původně bylo chybně "tetrazoly")

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 02.12.2022 18.11.2022 Univerzita Pardubice
Logo Pardubického kraje