školní rok: 2022/2023 kód:

Pythagoriáda

kategorie: ZŠ a VG 7

Dovolím si na základě dotazů připomenout jen základní informace k organizaci školního kola:

·  termín - kterýkoliv den příštího týdne (od 17. do 21. října 2022)

·  soutěžíme prezenčně v zapojených školách, žáci řešení odevzdávají v listinné podobě

·  soutěž trvá 60 minut čistého času (+ cca 10 minut na organizaci a pokyny žákům)

·  školní kolo opraví a vyhodnotí vyučující v jednotlivých školách dle autorských řešení školních kol - správný výsledek = 1 bod, max. 15 bodů

·  získá-li žák alespoň 9 bodů, stává se úspěšným řešitelem ŠK

·  organizátor ŠK zpracuje výslednice a zašle je koordinátorům okresních kol (a/nebo postupující žáky zadá do elektronických systémů - stejně, jak to máte v krajích u soutěží běžně nastaveno - termín 4. 11. 2022

Okresní kola se uskuteční 22. listopadu, konání OK lze v okresech, kde by bylo problematické uspořádat všechny kategorie ve stejný den, rozložit do dvou dnů - 22. a 23. listopadu. Počítáme s prezenční formou konání okresních kol. Hranici pro postup do OK v každé kategorii může nastavit organizátor okresního kola dle místních podmínek jako dříve (z každé školy v každé kategorii nejlepší úspěšný řešitel, bodová hranice pro další postupující podle toho, kolik soutěžících je organizátor OK schopen pojmout - viz pokyny k organizaci). Doufám, že na omezení počtu soutěžících z důvodů hygienických nařízení letos nedojde

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Pardubický kraj
Chrudim 22.11.2022 14.11.2022 DDM Chrudim
Pardubice 22.11.2022 10.11.2022 ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
Svitavy 22.11.2022 14.11.2022 Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1,568 02 Svitavy
Ústí nad Orlicí 22.11.2022 15.11.2022 DDM Duha Ústí nad Orlicí
Logo Pardubického kraje