školní rok: 2022/2023 kód:

Zeměpisná olympiáda

kategorie:

Svitavy

Stav: nominace
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Pavel Padyásek, DiS.
Odborný garant kola: Mgr. Hana Brýdlová
Místo konání: Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1,568 02 Svitavy
Organizátor kola: Středisko volného času Svitavy, IČ 72087145
Termín přihlášek: 14.02.2023
Termín konání: 22.02.2023
Prezence: 7:45 - 8:15

 

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY V - PŘILOŽENÉ SOUBORY.

 

PODMÍNKY ÚČASTI:

okresního kola se zúčastní první 3 nominovaní ze školního kola 

počet přijatých účastníků je odvozen od počtu přihlášek s ohledem na kapacitu soutěže 

z okresního do krajského kola – postupují první dva soutěžící

PO VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ BUDOU CENY A DIPLOMY ZASLÁNY POŠTOU. 

 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ PRO OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY:

• psací potřeby (propisovací tužka, obyčejná tužka)

• pastelky (minimálně 5 barev)

• trojúhelník nebo pravítko

• kalkulačka (ne v mobilním telefonu)

• čistý papír na výpočty

• pro část 1) práce s atlasem je možné používat pouze následující typy atlasů

• Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2020, 5. vydání, 184 s.

• + veškeré další dotisky 5. vydání (tj. dotisky z let 2021, 2022, 2023)

• pro část 2) písemný test geografických znalostí není přípustné používat jakýkoli atlas.

• pro část 3) praktická část je možné používat stejné atlasy jako pro část 1) práce s atlasem, pokud je tomu tak uvedeno v zadání dané části

 

PRŮBĚH OKRESNÍHO KOLA:

• Ve všech soutěžních kategoriích se testují 3 typy znalostí a dovedností:

 1) práce s atlasem, 

 2) písemný test, 

 3) praktická část.

• Pořadí úloh v testech je takto seřazeno, není ovšem nutné jej dodržovat – necháváme na zvážení pořadatele.

• Pro vypracování 1) práce s atlasem je určeno maximálně 60 minut času.

• Pro vypracování 2) písemného testu geografických znalostí je určeno maximálně 45 minut času.

• Při odevzdání písemného testu geografických znalostí se zaznamenává pořadí odevzdání testu.

• Toto pořadí je rozhodující v případě shodného počtu bodů u 2 a více soutěžících.

• Pro vypracování 3) praktické části je určeno maximálně 45 minut času.

• V případě, že všichni soutěžící již dopracovali, je možno určený čas libovolně zkrátit.

• Mezi jednotlivými částmi jsou doporučeny přestávky.

• Pro lepší práci se zadáním úloh doporučujeme k sobě jednotlivé listy nesešívat napevno, ale spojit kancelářskou sponkou, kterou soutěžící mohou v případě potřeby sundat. Napevno možno sešít při odevzdání  – necháváme na zvážení pořadatele.

• Některé úlohy, zejména v praktické části, vycházejí z podobného zadání. Úlohy nejsou totožné, totožné  jsou pouze některé vstupní informace, které se dle obtížnosti rozšiřují s postupující věkovou kategorií dle vzoru mezinárodních testů PISA a TIMSS. Domněle stejné zadání úloh tak může být podnětem pro pokus o podvodné opisování napříč soutěžními kategoriemi. 

U každé soutěžní úlohy je v zadání i autorském řešení uveden vždy maximální počet bodů, který lze za otázku  získat, jeho výši zná i soutěžící (aby mohl případně zvolit strategii řešení otázek). Pokud není výslovně řečeno jinak, body se za špatné odpovědi neodečítají, pouze se přičítají body za správné řešení.

• Celkový počet bodů za:

 1) práci s atlasem je 40,

 2) písemný test geografických znalostí 30,

 3) praktickou část 30.

 Celkem tedy může soutěžící ze všech částí dosáhnout maximálně 100 bodů.

 Výsledné pořadí soutěžících musí být jednoznačné, každou příčku smí obsadit pouze 1 soutěžící. Není  přípustné, aby se na stejném místě umístili dva a více soutěžících. 

 Pokud dosáhli 2 a více soutěžících stejného celkového počtu bodů, rozhoduje o výsledném pořadí  počet bodů z 3) praktické části. Pokud i v tom případě je počet bodů 2 a více soutěžících identický, rozhoduje o pořadí počet bodů z 1) práce s atlasem. Pokud i v tom případě je počet bodů 2 a více soutěžících identický,  rozhoduje o pořadí počet bodů z 2) písemného testu geografických znalostí. Pokud i v tom případě je počet  bodů 2 a více soutěžících identický, rozhoduje, který ze soutěžících odevzdal dříve vypracované úlohy z 2) písemného testu geografických znalostí

 

Z důvodu úspor při financování soutěží a olympiád jsme nuceni přistoupit k těmto opatřením.

1)   Tištěné diplomy/účastnické listy budou zaslány pouze prvním 3 místům, ostatní diplomy/listy budou  zaslány elektronickou formou.

2)   Účastníkům nebude poskytnuto občerstvení.

3)   Nebude propláceno jízdné. 

Výsledky budou zpracovány v nejrychlejším možném čase, nejpozději však do 5 pracovních dní.

Soutěžící

Jméno
1.
postup
Vaverka Filip
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
2.
postup
Ďuriančík Michal
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
3.
postup
Krátký Adam
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
4. Hradecký Lukáš
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
5. Špaček Martin
Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová
6. Vajrauch Jan
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
7. Šafrová Pavla
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
8. Klusoň Štěpán
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
9. Kubín Jakub Oliver
Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová
10. Krajči Matěj
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
11. Kyndl Zdeněk
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
12. Parolek Rostislav
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
13. Křivčíková Michalea
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22
14. Řezníčková Zuzana
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22
15. Volčíková Sabina
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22
16. Alexa Ondřej
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
Logo Pardubického kraje