školní rok: 2020/2021 kód: A 3

Dějepisná olympiáda

kategorie:

Ústí nad Orlicí

Stav: nominace
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Mgr. Dana Dostálková
Místo konání: online
Termín přihlášek: 14.12.2020
Termín konání: 15.01.2021
Prezence: 9:00-10:30

O technickém zajištění soutěže Vás budeme včas informovat.

Zkontrolujte, prosím, správnost/funkčnost mailové adresy postupujícího žáka. Pokud je pod jménem postupujícího uveden školní mail, opravte ho na soukromý mail soutěžícího žáka.

Soutěžící

Jméno
1.
postup
Dvořáková Adéla
Gymnázium Vysoké Mýto
2. Bednářová Kristýna
Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
3. Mann Vojtěch Mikuláš
Gymnázium Vysoké Mýto
4. Foglová Anna
Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106
5. Adámek Matěj
Gymnázium Vysoké Mýto
6. Jiroušková Ema
Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
7. Seidlerová Lucie
Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
8. Diviš Ondřej
Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106
9. Fiala Matouš
Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
Logo Pardubického kraje