školní rok: 2019/2020 kód: A 19

Zeměpisná olympiáda

kategorie:

Pardubice

Stav: nominace
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Jana Línková
Odborný garant kola: Jana Línková
Místo konání: DDM Beta Štolbova ul. Pardubice
Organizátor kola: Dům dětí a mládeže BETA Pardubice, IČ 72051159
Termín přihlášek: 07.02.2020
Termín konání: 26.02.2020
Prezence: 8,00-9,00

 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ PRO OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY:

• psací potřeby (propisovací tužka, obyčejná tužka) • pastelky (minimálně 5 barev) • trojúhelník nebo pravítko • kalkulačka (ne v mobilním telefonu) • čistý papír na výpočty


-pro část 1) práce s atlasem je možné používat pouze následující typy atlasů:

• Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2018, 4. vydání, 2. dotisk, 184 s. • Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2018, 4. vydání, 1. dotisk, 184 s. • Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2017, 4. vydání, 184 s.

-pro část 2) písemný test geografických znalostí:

není přípustné používat jakýkoli atlas

-pro část 3) praktická část je možné používat: 

stejné atlasy jako pro část 1) práce s atlasem, pokud je tomu tak uvedeno v zadání dané části

 

Pozvánku najdete v příloze.

 

Jízdné účastníkům soutěže uhradí vysílající škola, která obratem (nejpozději do 7 dnů po dané soutěži) částku přefakturuje na adresu: DDM BETA Pardubice, Štolbova 2665, 530 02 Pardubice.

 

V příloze najdete i informace k Mapové soutěži - pro zájemce ze všech věkových kategorií.

 

Pokud dosáhli 2 a více soutěžících stejného celkového počtu bodů, rozhoduje o výsledném pořadí počet bodů z 3) praktické části. Pokud i v tom případě je počet bodů 2 a více soutěžících identický, rozhoduje o pořadí počet bodů z 1) práce s atlasem. Pokud i v tom případě je počet bodů 2 a více soutěžících identický, rozhoduje o pořadí počet bodů z 2) písemného testu geografických znalostí. Pokud i v tom případě je počet bodů 2 a více soutěžících identický, rozhoduje, který ze soutěžících odevzdal dříve vypracované úlohy z 2) písemného testu geografických znalostí. 

Přiložené soubory

propozice (270.44 KB)
pokyny (31.00 KB)
Mapová soutěž (128.18 KB)
Pozvánka (38.50 KB)

Soutěžící

Jméno
1.
postup
Kačírek Filip
Základní škola Pardubice - Spořilov, Kotkova 1287
2.
postup
Flos Tomáš
Základní škola Pardubice - Studánka, Pod Zahradami 317
3.
postup
Škorjanc Oliver
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
4. Černohorský Ota
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
5. Hubert Lukáš
Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
6. Ženka Adam
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
7. Válka Radomír
Základní škola Pardubice, Staňkova 128
8. Eliášová Denisa
Základní škola Holice, Holubova 47, okres Pardubice
9. Matuška Jonáš
Základní škola Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice
10. Pecka Lukáš
Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč
11. Nguyen Huy Hoang
Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866
12. Rázek Šimon
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
13. Krejčík Jáchym
Základní škola Sezemice, okres Pardubice
14. Karlíková Zuzana
Základní škola Holice, Komenského 100, okres Pardubice
15. Marel Jan
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590
16. Bernard Marek
Základní škola Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283
17. Svobodová Tereza
Základní škola Pardubice, Štefánikova 448
18. Vítková Nikola
Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice
Logo Pardubického kraje