školní rok: 2019/2020 kód: A 19

Zeměpisná olympiáda

kategorie:

Pardubice

Stav: nominace
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Jana Línková
Odborný garant kola: Mgr. Libuše Němcová
Místo konání: DDM Beta Štolbova ul. Pardubice
Organizátor kola: Dům dětí a mládeže BETA Pardubice, IČ 72051159
Termín přihlášek: 07.02.2020
Termín konání: 26.02.2020

 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ PRO OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY:

• psací potřeby (propisovací tužka, obyčejná tužka) • pastelky (minimálně 5 barev) • trojúhelník nebo pravítko • kalkulačka (ne v mobilním telefonu) • čistý papír na výpočty


-pro část 1) práce s atlasem je možné používat pouze následující typy atlasů:

• Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2018, 4. vydání, 2. dotisk, 184 s. • Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2018, 4. vydání, 1. dotisk, 184 s. • Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2017, 4. vydání, 184 s.

-pro část 2) písemný test geografických znalostí:

není přípustné používat jakýkoli atlas

-pro část 3) praktická část je možné používat: 

stejné atlasy jako pro část 1) práce s atlasem, pokud je tomu tak uvedeno v zadání dané části 

 

Pozvánku najdete v příloze.

 

Jízdné účastníkům soutěže uhradí vysílající škola, která obratem (nejpozději do 7 dnů po dané soutěži) částku přefakturuje na adresu: DDM BETA Pardubice, Štolbova 2665, 530 02 Pardubice.

 

V příloze najdete i informace k Mapové soutěži - pro zájemce ze všech věkových kategorií.

 

Pokud dosáhli 2 a více soutěžících stejného celkového počtu bodů, rozhoduje o výsledném pořadí počet bodů z 3) praktické části. Pokud i v tom případě je počet bodů 2 a více soutěžících identický, rozhoduje o pořadí počet bodů z 1) práce s atlasem. Pokud i v tom případě je počet bodů 2 a více soutěžících identický, rozhoduje o pořadí počet bodů z 2) písemného testu geografických znalostí. Pokud i v tom případě je počet bodů 2 a více soutěžících identický, rozhoduje, který ze soutěžících odevzdal dříve vypracované úlohy z 2) písemného testu geografických znalostí. 

 

Přiložené soubory

propozice (270.44 KB)
pokyny (31.00 KB)
Mapová soutěž (128.18 KB)
Pozvánka (38.50 KB)

Soutěžící

Jméno
1.
postup
Macek Štěpán
Základní škola Pardubice - Studánka, Pod Zahradami 317
2.
postup
Kouba Antonín
Základní škola Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283
3. Fedák Václav
Základní škola Pardubice, Štefánikova 448
4. Horák Ladislav
Základní škola Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice
5. Zavrtálek Ondřej
Základní škola Pardubice - Spořilov, Kotkova 1287
6. Mareš Vít
Základní škola Sezemice, okres Pardubice
7. Stříteský Jiří
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
8. Maček Michal
Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice
9. Chládek Tomáš
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
10. Chocholatá Julie
Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
11. Machatý Filip
Základní škola Holice, Komenského 100, okres Pardubice
12. Blažek Tomáš
Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866
13. Lachman Miroslav
Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč
14. Vlk Daniel
Základní škola Holice, Holubova 47, okres Pardubice
15. Nunvářová Tereza
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
16. Výborný Antonín
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
17. Janko Jiří
Základní škola Pardubice, Staňkova 128
18. Brožek Ondřej
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590
Logo Pardubického kraje