školní rok: 2019/2020 kód: A 19

Zeměpisná olympiáda

kategorie:

Svitavy

Stav: v přípravě
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Pavel Padyásek, DiS.
Odborný garant kola: Brýdlová Hana, Mgr.
Místo konání: Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1,568 02 Svitavy (od 1. 1. 2020)
Organizátor kola: Středisko volného času Svitavy, IČ 72087145
Termín přihlášek: 12.02.2020
Termín konání: 26.02.2020
Prezence: 7:45 - 8:15

PODMÍNKY ÚČASTI:

okresního kola se účastní 1 soutěžící v kategoriích A, B, C a v kategorii D 2 soutěžící

z okresního do krajského kola – postupují první dva soutěžící

PO VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ BUDOU CENY A DIPLOMY ZASLÁNY POŠTOU.

 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ PRO OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY:

• psací potřeby (propisovací tužka, obyčejná tužka)

• trojúhelník nebo pravítko

• kalkulačka (ne v mobilním telefonu)

• čistý papír na výpočty

• pro část 1) práce s atlasem je možné používat pouze následující typy atlasů:

-  Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2018, 4. vydání, 2. dotisk, 184 s.

- Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2018, 4. vydání, 1. dotisk, 184 s.

- Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2017, 4. vydání, 184 s.

• pro část 2) písemný test geografických znalostí není přípustné používat jakýkoli atlas.

• pro část 3) praktická část je možné v kategoriích A, B, C používat stejné atlasy jako pro část 1) práce s atlasem. 

V kategorii D není přípustné používat jakýkoliv atlas.

 

PRŮBĚH OKRESNÍHO KOLA:

• Ve všech soutěžních kategoriích se testují 3 typy znalostí a dovedností: 1) práce s atlasem, 2) písemný test

a 3) praktická část.

• Pořadí úloh v testech je takto seřazeno, není ovšem nutné jej dodržovat – necháváme na zvážení pořadatele.

• Pro vypracování 1) práce s atlasem je určeno maximálně 45 minut času.

• Pro vypracování 2) písemného testu geografických znalostí je určeno maximálně 60 minut času.

• Pro vypracování 3) praktické části je určeno maximálně 60 minut času.

• V případě, že všichni soutěžící již dopracovali, je možno určený čas libovolně zkrátit.

Celkový počet bodů za:

1) práci s atlasem je 30,

2) písemný test geografických znalostí 40,

3) praktickou část 30.

Celkem tedy může soutěžící ze všech částí dosáhnout maximálně 100 bodů.

Úhrada jízdného:  

Soutěžícím, pedagogickému dozoru / doprovodu bude jízdné uhrazeno na základě faktury zaslané vysílající organizací (školy).Oproti podepsané prezeční listině.

 

Přiložené soubory

propozice_fin.pdf (380.17 KB)

Soutěžící

Jestliže jste již nominovali postupující do vyššího kola a máte vyplněny výsledky, tak zvolte tlačítko editace a změňte stav kola ze stavu v přípravě na stav nominace.
Jméno
1.
postup
Vodička Stanislav
Základní škola Svitavy, Felberova 2
2.
postup
Vaverová Tereza
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
3. Slavíková Eliška
Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy
4. Vaverka Filip
Základní škola, Radiměř, okres Svitavy
5. Klusoň Štěpán
Masarykova základní škola Polička
6. Šimák David
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1
7. Synák Vojtěch
Základní škola Dolní Újezd, okres Svitavy
8. Oyelakin Nicole
Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová
9. Pecháček František
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
10. Šauerová Kateřina
Základní škola Bystré, okres Svitavy
11. Beneš Petr
Základní škola Sloupnice
12. Procházka Jakub
Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy
13. Kuttelwascherová Dana
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
14. Hegr Martin
Základní škola Pomezí, okres Svitavy
15. Řehoř František
Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy
16. Sedlatý Jan
Základní škola Na Lukách Polička
Logo Pardubického kraje