školní rok: 2019/2020 kód: A 19

Zeměpisná olympiáda

kategorie:

Svitavy

Stav: v přípravě
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Pavel Padyásek, DiS.
Odborný garant kola: Brýdlová Hana, Mgr.
Místo konání: Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1,568 02 Svitavy (od 1. 1. 2020)
Organizátor kola: Středisko volného času Svitavy, IČ 72087145
Termín přihlášek: 12.02.2020
Termín konání: 26.02.2020
Prezence: 7:45 - 8:15

PODMÍNKY ÚČASTI:

okresního kola se účastní 1 soutěžící v kategoriích A, B, C a v kategorii D 2 soutěžící

z okresního do krajského kola – postupují první dva soutěžící

PO VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ BUDOU CENY A DIPLOMY ZASLÁNY POŠTOU.

 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ PRO OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY:

• psací potřeby (propisovací tužka, obyčejná tužka)

• trojúhelník nebo pravítko

• kalkulačka (ne v mobilním telefonu)

• čistý papír na výpočty

• pro část 1) práce s atlasem je možné používat pouze následující typy atlasů:

-  Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2018, 4. vydání, 2. dotisk, 184 s.

- Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2018, 4. vydání, 1. dotisk, 184 s.

- Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2017, 4. vydání, 184 s.

• pro část 2) písemný test geografických znalostí není přípustné používat jakýkoli atlas.

• pro část 3) praktická část je možné v kategoriích A, B, C používat stejné atlasy jako pro část 1) práce s atlasem.

V kategorii D není přípustné používat jakýkoliv atlas.

 

PRŮBĚH OKRESNÍHO KOLA:

• Ve všech soutěžních kategoriích se testují 3 typy znalostí a dovedností: 1) práce s atlasem, 2) písemný test

a 3) praktická část.

• Pořadí úloh v testech je takto seřazeno, není ovšem nutné jej dodržovat – necháváme na zvážení pořadatele.

• Pro vypracování 1) práce s atlasem je určeno maximálně 45 minut času.

• Pro vypracování 2) písemného testu geografických znalostí je určeno maximálně 60 minut času.

• Pro vypracování 3) praktické části je určeno maximálně 60 minut času.

• V případě, že všichni soutěžící již dopracovali, je možno určený čas libovolně zkrátit.

Celkový počet bodů za:

1) práci s atlasem je 30,

2) písemný test geografických znalostí 40,

3) praktickou část 30.

Celkem tedy může soutěžící ze všech částí dosáhnout maximálně 100 bodů.

Úhrada jízdného:  

Soutěžícím, pedagogickému dozoru / doprovodu bude jízdné uhrazeno na základě faktury zaslané vysílající organizací (školy).Oproti podepsané prezeční listině.

Přiložené soubory

propozice_fin.pdf (380.17 KB)

Soutěžící

Jestliže jste již nominovali postupující do vyššího kola a máte vyplněny výsledky, tak zvolte tlačítko editace a změňte stav kola ze stavu v přípravě na stav nominace.
Jméno
1.
postup
Mrkos Michal
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
2.
postup
Severa Daniel
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
3. Toul Matěj
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
4. Labuda Vít
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
5. Čápová Daniela
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22
6. Kocanda Tomáš
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
7. Juza Matyáš
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
8. Kroulík Martin
Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová
9. Šimeček Vojtěch
Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová
10. Jašková Markéta
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22
11. Dia Dado
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
Logo Pardubického kraje